KÜLDETÉSÜNK, A HALMOZOTTAN SÉRÜLT GYERMEKET
NEVELŐ CSALÁDOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA.

[rev_slider_vc alias=”terapiak-fejlesztesek”]

Fejlesztések

Információs Adatbázis

A Katona módszer főként, de nem kizárólag az oxigénhiány miatt károsodott csecsemők kezelésére alkalmas. Lényege, hogy a minden csecsemővel veleszületetten jelen lévő, úgynevezett komplex elemi mozgásmintákat (mászás, ülésbe húzódzkodás, ülésbe emelkedés, kúszás, stb.) napi rendszerességgel kiváltjuk a fiatal csecsemőben. A mozgás kiváltását az agy „serkentésével” érjük el azáltal, hogy a csecsemőt különböző gravitációs helyzetekbe hozzuk, ami aktiválja az agy azon részét, ahol ezek az elemi mozgásminták tárolva vannak. Az agyból kifutó „parancs” hatására létrejön a mozgásminta, a végrehajtott mozgásról pedig visszajut az agyba az információ. A mozgásminták kiváltása igen egyszerű, ezért a szülőknek minden nehézség nélkül megtaníthatók, ezúton biztosítható a feladatok napi rendszerességgel történő végeztetése, ami a siker alapvető feltétele. Emellett a szülő tevékeny részese lehet a terápiának.

Ezek a napi rendszerességgel végrehajtott, az emberi mozgásra jellemző mozdulatsorozatok képesek az agy által közvetített kóros izomtónust, mozgásszervezést normalizálni. A csecsemőknek ez a képessége, agyuk „formálhatósága” az első három élethónapban a legkifejezettebb. Ezért igen fontos a kóros tünetek mielőbbi felismerése, kivizsgálása, kezelése. Kis betegeinket másfél-két éves korukig követjük.

A Dévény-módszer összefoglalója

A Dévény módszer – a gyógyítás és fejlesztés összhangja

A Dévény módszer, azaz a Dévény Speciális manuális technika-Gimnasztika Módszer, amely nevét megalkotójának, Dévény Annának nevéből és a módszer két fő területéből kapta.

A módszer rövidített nevén a DSGM. A DSGM nemcsak egy módszer a sok közül, hanem a mozgásrehabilitáció eddigiektől eltérő, gyökeresen új megközelítése.

A mozgásrehabilitációban minden módszer a beteg mozgásának erőltetésén alapul, a DSGM azonban képessé tesz. Mindenki elvárja a pácienstől, hogy azt csinálja, amire nem képes. A DSGM speciális manuális technikája a képessé tevés egyedüli eszköze

A DSGM sem elméletben, sem gyakorlatban nem azonosítható, vagy hasonlítható más módszerekkel, mert

Speciális tünettana van, amelynek alapján a mozgássérülés jeleit és fokát megállapítja.

Manuálisan gyógyít, ebből következik, hogy rendkívül munkaigényes, ami a szakgyógytornászt szellemileg és fizikailag egyaránt nagyon igénybe veszi.

Statisztikailag igazolt eredményei kiemelik a többi rehabilitációs módszer közül, mert hatásosabbnak bizonyult azoknál.

A gyógyulás a szabályos, teljeskörű mozgásrehabilitációt jelenti.

A gyógyítás feltétele a minél korábbi – lehetőleg már az inkubátorban – megkezdett SMT – kezelés.

A baleseti sérültek SMT-kezelésével felére csökkenthető a rehabilitációs idő és minőségi mozgás érhető el. Az OEP ilyen irányú költségei az SMT kezelés elterjedésével felére – negyedére lennének csökkenthetők.

Az SMT kezelés gyógyító hatása az összes mozgássérülés esetén – beleértve az orthopediát és reumatológiát is – rendkívül hatékony. Az SMT azért minden habilitáció/rehabilitáció alapja, mert képessé tesz és nem azt erőlteti, amire a beteg nem képes.

Dr. Pető András az 1940-es években hozta létre a központi idegrendszeri károsodás következtében mozgássérült személyek helyreállítását célzó konduktív pedagógiai rendszert, amelyet az általa vezetett intézet alkalmazott először. Követője és a rendszer továbbfejlesztője, a főiskolai képzés vezetője dr. Hári Mária /1923-2001/ volt.

A konduktív nevelési rendszer lehetőséget ad a személyiség minden oldalú kibontakoztatására és ugyanakkor lehetővé teszi a társakkal való együttműködést is, előkészít a valódi integrációra.

A ma már szellemi hungarikumként jegyzett, Dr. Pető András /1893 – 1967/ orvos-gyógypedagógus egyedülálló gyógymódjának alapgondolata az volt, hogy idegrendszerünk a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, s ezek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók. Ezért nevezte el módszerét „konduktívnak”, amely latin eredetű kifejezés, jelentése: rávezetés.

Pető András professzor a gyermekek fejlesztése mellett, nagy hangsúlyt fektetett a felnőttdiszfunkciósok, mozgássérültek rehabilitációjára is. A felnőttkori rehabilitációval a modern neuropszichológia is sokat foglalkozik. Idegélettani alapja az a felismerés, miszerint az agy plaszticitása a gyermek- és ifjúkor elmúlásával is megmarad. Még súlyos sérülés esetén is, lehetőség van új kapcsolatrendszer kiépítésére, és aktivitás révén bizonyos fokú önregenerálódásra. Fontos, hogy a mozgássérültek visszanyerjék elvesztett képességeiket, lehetőségük nyíljon a munkába való visszatérésre és aktív, tartalmas, minél önállóbb életre legyenek képesek.

A konduktív pedagógia egyik legfontosabb célkitűzése -függetlenül az életkortól- az, hogy tanulni tanítson, azaz a tanulási képességeket fejlessze.

A konduktív nevelés /Pető-módszer/ a konduktor személyéhez fűződik. Ő a segítő pedagógus, aki tudatosítja a célt, megmutatja a cél eléréséhez vezető utat. A céltudatos cselekvés pedig aktív tanuláshoz vezet. A konduktor kialakít egy komplex pedagógiai programot egyénnek / csoportnak megfelelően, ami magába foglalja a mozgásnevelést, beszédnevelést, önellátást, óvodai – iskolai oktatást is.

Gyermekeknél játékos formában, az életkori sajátosságokat figyelembe véve, rengeteg énekkel és mondókával kísérve tanítjuk meg őket a saját korlátaik és képességeik ismeretére, használatára, miközben komplexen fejlesztjük az egész személyt. Az énekek, mondókák, versek ritmust adnak a mozdulatoknak, meghatározzák a tevékenység ütemét, kiváltják és fenntartják a mozgást. Cél: minél önállóbb feladatvégzés, ezáltal a lehetőségek szerinti legnagyobb önállóság elérése.

Pető-módszer nem „csodatevő” módszer. Pici korban a szülők, óvodás kortól pedig a gyermekek mindennapos, megerőltető fizikai és szellemi munkájára épít. A mozgássérült gyermekek sérülésük következtében a fejlődési folyamatban elmaradnak /nem emelik a fejüket, nem fordulnak meg a hátukról a hasukra, egyáltalán nem, vagy nem megfelelően kúsznak – másznak, nem egyformán használják a kezüket – lábukat, beszédjük nem megfelelően fejlődik, fej rendellenes tartása figyelhető meg, túl feszes, vagy túl laza az izomtónus, figyelmük, érdeklődésük elmarad…/. Fontos a minél korábbi életkorban történő felismerés és fejlesztés!

Glenn Doman (1919-2013), amerikai fizikoterapeuta volt a szülőatyja a Doman-módszernek. Ő és társa, Carl Delacato pszichológus hozták létre a világhírű The Institutes for The Achievement of Human Potential intézetet (röviden IAHP), ahol agysérült gyerekek fejlesztésével foglalkoztak.

Azt vallották, hogy az agyi sérüléseket nem kizárólag medicinákkal kell kezelni, a sérült agynak szüksége van stimulálásra is. A csecsemőkori agysérülések egyik oka az oxigén-hiányos állapotban eltöltött idő, az intézetben pedig olyan technikákat fejlesztettek ki, melynek segítségével javíthatták az agy oxigén-ellátottságát, a fizikai és mentális képességek egyidejű fejlődésével.

Az intézetben kifejlesztett technikákat a ’60-as évektől kezdve Glenn Doman átültette egészséges gyerekekkel való foglalkozásokra is. Hitvallása szerint, születése pillanatában minden gyerekben nagyobb intelligenciai lehetőség rejlik, mint a felnőtt Leonardo da Vinciben valaha is volt.

Mivel az agy dinamikusan fejlődik és növekedik, ezért a tanulást már a születés pillanatától el kell kezdeni. Az első 12 hónap azért kritikus a tanulás szempontjából, mert a fejlesztés során, vagyis amikor ,,használjuk”, az agy térfogata szó szerint növekszik, később az agysejtek csak pusztulnak. A stimuláció az, melynek során az agyban lévő potenciált fel tudjuk tárni, azzal élni tudunk.

Magyarországon is elérhető a Doman-módszer, elsősorban a Doman-kártyák közismertek. Az olvasási, szövegértési, matematikai (zenei) készségeket alapozzák meg egészséges – kb. 5-6 éves korig – és sérült gyerekeknél. A kártyák készen is kaphatóak, de otthon is elkészíthetőek.

Ezek a kártyák a bennünket körülvevő világot mutatják meg képekben, miközben a leírt szó is rákerül. Tárgyak, állatok, tulajdonságok, testrészek, mennyiségek stb. láthatók a kártyákon jól felismerhetően, nem sematikusan ábrázolva. Naponta többször, rövid ideig kell ezeket a képeket mutatni a babának – kisgyereknek -, jól megválasztva azt az időpontot, amikor nem fáradt, nem nyűgös, hanem vidám, együttműködő. A képeket időnként ismételni is célszerű, és jó, ha egyszerre, egymás után olyan kártyákat mutatunk, melyek egy témakörhöz kapcsolódnak.

A tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.

Az organikus érési zavar / éretlenség / sérülés főbb tünetei

Az idegrendszerben az érési folyamatok részben genetikusan kódoltak, másfelől a környezetből származó ingerek hatására indulnak meg. Normális esetben az érés egyet jelent azzal, hogy az adott gyermek életkorához és kortársaihoz képest kiegyenlített teljesítményt nyújt MOTOROS, PSZICHÉS-KOGNITÍV és SZOCIÁLIS területen egyaránt. Eltérő / lelassult / megkésett / stagnáló fejlődés esetén okként merülhet fel az idegrendszer eltérő szerkezete, sérült / másképpen működő kapcsolatrendszere.

Jellemző KORAI (0-3 éves kor között manifesztálódó) organikus tünetek, ekkortól adható diagnózisok:

Motoros:

 • tartós táplálkozási / szopási nehézség
 • eltérő izomtónus
 • megkésett / eltérő mozgásfejlődés
 • egyensúlyi gyengeség / zavar
 • asszimetria a test két féloldalának használata között
 • a csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása
 • kóros együttmozgások spontán jelentkezése
 • a finommotorika késése / éretlensége
 • a beszédmotorika beindulásának késése
 • ICP
 • motoros játékok hiánya, sztereotíp megjelenési formái
 • a mozgásutánzás megjelenésének késése / eltérése / hiánya
 • Pszichés-kognitív:
 • alvászavar
 • az észlelési funkciók gyengesége / lassúsága
 • a konstanciák kialakulásának késése / elmaradása
 • a figyelem rövidsége, gyengesége
 • beszédértési problémák
 • kommunikációs igény kialakulásának késése / eltérése
 • megkésett beszédfejlődés
 • megkésett pszichomotoros fejlődés
 • a szem-kéz koordináció hiánya, rövidsége
 • ok-okozati gondolkozás megjelenésének késése
 • szerepjáték megjelenésének hiánya
 • a motiválhatóság eltérései

Szociális:

 • nehéz megnyugtathatóság
 • kötődés-zavarok (organikus oka is lehet)
 • együttműködési készség csökkent / kiszámíthatatlan volta
 • érzelmek megosztásának eltérése / hiánya
 • irányíthatóság nehézsége
 • tiltás meg nem értése / be nem tartása
 • akaratos, öntörvényű viselkedés
 • agresszió
 • autoagresszió
 • dührohamok

KISGYERMEKKORBAN (3-7 éves kor között) manifesztálódó organikus tünetek, ekkortól adható diagnózisok:

Motoros:

 • a mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés
 • új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
 • erőadagolási problémák
 • diszpraxia, apraxia
 • a grafomotorika éretlensége
 • akadályozott beszédfejlődés (beszédmotorika)
 • hiperaktivitás (a mozgáskoordinációval kapcsolatos kontrollfunkciók gyengeségével együtt)
 • tic

Pszichés-kognitív:

 • mentális retardáció
 • emlékezeti gyengeség
 • információ-feldolgozási zavar
 • az egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengesége
 • figyelemzavar
 • a belátáson / tapasztalaton álló gondolkozás megjelenésének késése
 • az analógiás gondolkozás megjelenésének késése
 • testvázlat, testlateralizáció, téri orientáció gyengesége
 • diszlexia, diszkalkulia veszélyeztetettség
 • szorongás, depresszió
 • fóbiák

Szociális:

 • nehezített beilleszkedési képesség
 • nehezített szabályfelismerés
 • a szabálykövetés kiszámíthatatlansága
 • a leválások-kötődések dinamikájának eltérései
 • a segítségadás elutasítása
 • feladathelyzetekből való kiszállás
 • a viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége (társas kapcsolatokban megmutatkozva)
 • autizmus spektrum zavar

KISISKOLÁSKORBAN (7-10 éves kor között) manifesztálódó organikus tünetek, ekkortól adható diagnózisok:

Motoros:

 • sportági alaptechnikák elsajátításának pontatlansága, lassúsága, nehézségei

Pszichés-kognitív:

 • tanulási zavar (olvasás, írás, számolás)
 • lassú, nehézkes tanulási tempó

Szociális:

 • áldozat / bohóc / agresszor szerepek

ÁLTALÁNOS jellemző:

 • a tünetek korai megjelenése, fennmaradása
 • az életkor változásával és / vagy új körülmények (új közösség, iskolába lépés) hatására új tünetek jelenhetnek meg, ill. az eddig kevésbé zavaró tünetek felerősödhetnek

MIÉRT veszélyes az organikus éretlenség / érési zavar / sérülés?

 • a gyermek az aktuálisan mozgósítható képességeivel rövidebb idejű, alacsonyabb minőségű teljesítményre / kooperációra képes, mint kortársai
 • jellemzők az iskolai kudarcok, a kapcsolati, önértékelési problémák / zavarok

Célirányos vizsgálat és terápia nélkül rögzül az a szint, ahol a tünetek először jelentkeztek, s megfigyelhető bizonyos, az érett működést megakadályozó tünetek tartós fennmaradása is.

A BHRG (Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika) Alapítvány szakemberei 1992 óta fejlesztenek olyan fél-12 éves gyerekeket, akiknek erre szükségük van, mert organikus éretlenségi tüneteik vannak. A végig irányított foglalkozásokon a mozgás mellett a részképességek és az alapvető kultúrtechnikák (számolás, írás, olvasás…) komplex fejlesztése és „játéktanítás” történik.

Leggyakoribb tünetek, diagnózisok:

 • Megkésett pszichomotoros fejlődés
 • Megkésett beszédfejlődés
 • Hiperaktivitás, figyelemzavar
 • Beilleszkedési nehézségek
 • Részképesség gyengeség, tanulási problémák
 • Mozgáskoordinációs nehézségek
 • Izomtónus eloszlási zavar
 • Önértékelési probléma, szorongás
 • Autizmus spektrum zavar
 • ICP
 • Értelmi fogyatékosság

A budai és a pesti BHRG központban az alábbi fejlesztések vehetők igénybe:

Egyéni szenzomotoros fejlesztés (TSMT I.):

Célja: az idegrendszeri érési folyamatok, valamint az együttműködés beindítása, a gyors felzárkóztatás, a minél hamarabbi csoportba illesztés.

Kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés (TSMT II.):

Célja a helyzetfelismerés és a problémamegoldó képességek fejlesztése, változatos mozgásélmények megtapasztalása, a kéreg alatti szabályozófunkciók további érlelése, a közösségbe való beilleszkedés, az irányíthatóság, valamint a mozgáskoordináció, a figyelem és az önkontroll fejlesztése.

Csoportos uszodai fejlesztések (HRG):

A HRG módszer 370 feladatának felhasználása segít a félős, koordinációs és egyensúlyi problémákkal küzdő, víziszonyos gyermekek vízhez szoktatásában és a kéreg alatti idegrendszeri funkciók további érésében. Mind az egyéni, mind a csoportos szárazföldi fejlesztés hatékony kiegészítője lehet. A kezdő csoportoknál a szülők aktív bevonásával történik a fejlesztés. Haladó csoportoknak tartásjavító (gyógyúszó) és úszóedzéseket is tartanak. Célja a kéreg alatti funkciók további érlelése, csoportba való beilleszkedés, irányíthatóság, mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, figyelem, önkontroll fejlesztése, vízhez szoktatás.

Egyéni és kiscsoportos kognitív fejlesztés:

Célja a hiányosságok pótlása, sok fejlesztő eszköz alkalmazásával az iskolaérettséghez szükséges részképességek és kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás…) megalapozása. Diszlexia-prevenció, diszkalkulia-prevenció, grafomotoros fejlesztés.

Új szolgáltatások:

Diszkalkulia terápia

 • az észlelés-érzékelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd, a nyelvi fejlettségi szint fejlesztése
 • a saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódás segítése
 • alapvető matematikai fogalmak kialakítása
 • a számfogalom kialakítása
 • a szóbeli és írásbeli alapműveletek értelmezése, inverzitás felismertetése, ezek gyakoroltatása
 • szöveges feladatok megoldása
 • matematikai jelek, szimbólumok tartalmi azonosítása, logikai összefüggések megfogalmazása
 • az alapvető mennyiségek tartalmi azonosítása az érzékelés segítségével
 • a mértani alapfogalmak megismertetése

Tükörtábla-terápia

 • diszlexiás, diszgráfiás tünetekkel rendelkezőknek
 • gyenge vizuomotoros koordináció esetén
 • keresztezett vagy kevert dominancia fennállásakor
 • a két agyfélteke eltérő működésekor
 • vizuális észlelési problémánál
 • figyelemzavar esetén

Hallási Figyelemfejlesztő Tréning (AIT, Berard módszer)

Elvégzése javasolt

 • diszlexia
 • diszgráfia
 • diszkalkulia
 • hiperaktivitás
 • autizmus
 • beszédészlelési, beszédértési zavarok
 • megkésett beszédfejlődés
 • megkésett mozgásfejlődés
 • egyensúlyzavarok esetén.

Forrás: www.bhrg.hu

A gyógytorna az a fizioterápiás módszer, amellyel az egyes mozgásszervi panaszokat, sérüléseket hatékonyan kezeljük. Rendelőnkben szakorvosok (ortopédus, reumatológus, neurológus) végzik a diagnosztikus vizsgálatot, mely alapján diplomás gyógytornász segítségével egyénre szabott mozgáskezelést biztosítunk. A gyógytorna kezelések elsődleges célja a fájdalom csökkentése, az ízületi mozgások javítása és teljessé tétele.

Korai fejlesztésre azoknak a gyerekeknek van szükségük, akiknek fejlődése eltér a vele azonos korúakétól. A szakemberek a hátrányok leküzdésére egy tervszerűen felépített fejlesztő programot állítanak össze, amely magában foglalja a családnak nyújtandó segítséget is. A programban szerepel gyógypedagógia fejlesztés, tanácsadás és terápiás szolgáltatás is. Ezek összeállításakor minden esetben figyelembe veszik a gyerek állapotát és a család körülményeit.

Mikor van szükség korai fejlesztésre?

Korai fejlesztésre akkor van szükség, ha a gyerek egy vagy több fejlődési területen elmarad az életkorának megfelelő szinttől: ez lehet a mozgásfejlődés, az értelmi fejlődés, a hallás- és látásfejlődés, a beszéd és nyelvi fejlődés, a szociális-, érzelmi fejlődés vagy a viselkedés.

Ha az alábbi problémák közül bármelyik igaz gyermekére, forduljon a Fővárosi Pedagógia Szakszolgálat kerületi tagintézményhez:

 • értelmi fejlődési elmaradás
 • mozgás-, hallás- vagy látásprobléma
 • megkésett beszédfejlődés
 • viselkedészavar, szociális készségek eltérései, kapcsolati problémák
 • étkezéssel, alvással és szobatisztasággal kapcsolatos gondok

A fejlesztés célja

A korai fejlesztéssel csökkenteni lehet a lemaradást, a nap mint nap felmerülő nehézségek megoldhatóbbá válnak. A gyerekek segítséget kapnak ahhoz is, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni a családba, a közösségekbe. A fejlesztés során a cél, hogy azok a képességek fejlődjenek, amelyeknél az elmaradás jelentkezik. Ebben a fejlesztési formában 5 éves koráigvehet részt a gyermek.

A korai intervenció, vagyis beavatkozás annyival több, mint a gyermek fejlesztése, hogy része a család, a szűkebb és a tágabb környezet támogatása is. Egyfajta komplex tanácsadás, amelyben nagyon sok szakember vesz részt: gyermekorvos, gyógypedagógus, mozgásterapeuta, konduktor, pszichológus, integrációs szakember. Ők munkájuk során maximálisan szem előtt tartják a gyerek állapotát és a család igényeit, körülményeit.

A zeneterápia a csecsemő kortól az idős korig minden életkorban használható, sőt, már a születés előtt is. Olyan embereknek nyújt segítséget, akik lelki vagy fizikai betegségben szenvednek, szoronganak, fogyatékossággal élnek, krízisen mennek keresztül,  szexuális erőszak vagy testi bántalmazás áldozatai lettek, életük végéhez közelednek – vagy csupán jobban meg szeretnék ismerni önmagukat és a többi emberez fűződő viszonyukat. A zene, mint nonverbális kifejező eszköz, új csatornát nyújt a kapcsolatteremtéshez és az érzelmek átéléséhez, motiváló hatása pedig jó eszköz a beszéd, a koncentráció és a mozgás fejlesztésére.

Egy újszülött abban az esetben, ha nem szól közbe semmilyen váratlan esemény, a tökéletes halláshoz szükséges alapfeltételekkel jön a világra.

Születésétől kezdve azonban tanulnia kell a hallást!

A környezete hallási ingereinek, a családtagok elsősorban az anya hangjának segítségével egyre finomabb, differenciáltabb hangok felismerését tanulja meg.

A beszédértés, a beszédindulás és a beszédfejlődés alapja az ép hallás. Azonban ép hallás esetén is előfordulhat, hogy a csecsemő, a kisgyermek nem reagál kellőképpen a hangokra. Ebben az esetben a hallási figyelem gyengeségéről van szó.

A későbbi beszédértési problémák, verbális emlékezeti problémák és az ebből következő tanulási problémák nagyon sok esetben ebből adódnak.

Szerencsére a hallás ugyanúgy fejleszthető, mint egyéb, más képességeink. Ez a fejlesztés szakember irányításával, meghatározott program alapján, a fokozatosságot betartva, csecsemőkortól kezdve történik.

A minél korábbi megsegítés alapvető fontosságú, mert 0-3 éves korig érhető el a legoptimálisabb eredmény, az esetleges hátrány ebben a legszenzitívebb életkorban hozható be legkönnyebben.

Szakembereink az auditív-verbális módszert alkalmazzák, mely a meglévő hallást kihasználva a normál hallásfejlődést követve leginkább szolgálja a természetes beszédfejlődést.

Az augmentatív és alternatív kommunikáció a beszédükben, vagy beszédértésükben súlyosan akadályozott emberek nem beszéden alapuló kommunikációja. Célja, hogy lehetővé tegye, illetve segítse a sérültek beilleszkedését, a sérült kommunikáció által okozott hátrányok csökkentését érzelmi, értelmi és szociális téren. Támogatja a különféle kommunikációs módszerek használatát a minél pontosabb és gazdagabb kommunikáció érdekében. Ha rendelkezésre áll a beszéd is, akkor azt is igyekszenek a lehető legjobban kihasználni. Ez az elv a totális kommunikáció elve.

Feltöltés alatt

Kulcsár-féle mozgásterápia

Carl Henry Delacato neurológus dolgozta ki a terápiát, ezt fejlesztette tovább Kulcsár Mihályné.

Elméleti alapja, hogy a mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével, a gyermek mozgásának és észlelésének fejlődése egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének irányítása alatt áll. Ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza kimarad (gurulás, kúszás, mászás, …), vagy nem gyakorlódik be eléggé, a kapcsolódó érzékelő és irányító központok nem fejlődnek, differenciálódnak megfelelően. Az agyi területek elégtelen, vagy nem jó működése tanulási nehézséghez, viselkedési problémához, magatartás zavarhoz vezethet, mert a mozgás segítségével járódnak be az idegpályák, fejlődnek az agyi rendszerek.

A kidolgozott kezelés lényege az, hogy lehetővé tették a gyermekek számára, hogy a mozgás szintjén újra éljék életüknek egy korábbi szakaszát. Ezzel az érésben elmaradt területek lehetőséget kaptak a deficitek ledolgozására, a hiányok pótlására. A fejlesztésbe bekerültek új területek: a térérzékelés, az egyensúlyérzék, a finommozgások fejlesztésének gyakorlatsorai

Ayres- féle szenzoros integrációs terápia

Anna Jean Ayres kaliforniai agykutató és pszichológus 1972- ben jelentette meg ezt a módszert. Ayres a tanulási zavarok kezelésére dolgozta ki ezt a terápiát, de jól használjuk a legkülönbözőbb gyermekkori fejlődési problémákban ( figyelemzavar, hiperaktivitás, mozgásos fejlődési zavar, értelmi zavarok, kötődési zavarok, mutiznus= nem beszélő gyermekek, autizmus) is.

A terápia elméleti hátterét az adja, hogy az idegrendszer érettsége, integratív funkciói az egyensúlyi és más érzékszervi ingerek adásával növelhető. A változatos érzékszervi és egyensúlyi ingerek adásával normalizálódik az egyensúlyi rendszer, leépülnek a primitív reflexek, a szemmozgások megfelelővé válnak, a test két oldalának integrációja jobban szerveződik, az idegrendszer integritása fokozódik. Tehát a gyermek idegrendszere képes lesz a különböző érzékszerveiből érkező információk összehangolására, ezáltal képes lesz megfelelően alkalmazkodni a külvilághoz.

Szinergetikus Reflexterápia (SzRT) vagy Pfaffenrot-terápia

A mozgatórendszer kutatásának eredményeként a gyógytorna az elmúlt öt évben dinamikus változáson ment keresztül. Számtalan új eljárást vezettek be. A módszerek egy része sokak számára még ismeretlen, ilyen az SZRT-(Pfaffenrot-)terápia is.

A Pfaffenrot-féle szinergetikus reflexterápiát (SzRT) az 1970-as években kezdte el kidolgozni dr. Waldemar Pfaffenrot orosz származású német ortopéd- és rehabilitációs szakorvos. Az SzRT több 100 fogása alapvetően cerebrális mozgászavarokra specializálódott terápiás eljárás, alapja a manuális orvoslás. A terápia során miofasciális technikát, akupresszúrát, reflexzóna kezelést, mobilizálást, nyújtást/tonizálást alkalmazunk.

A módszer célja a mozgató szervrendszer másodlagos patológiás elváltozásainak (izmok, ízületek beszűkülése, fájdalmas deformálódása) megelőzése, csökkentése, megszüntetése, az izomtónus normalizálása, a nagy- és finommozgások, valamint a száj funkciók javítása. Hatással van ezen kívül a testérzékelés, a figyelem, koncentráció zavaraira is.

Felhasználási javaslata csecsemőkortól felnőttkorig:

 • cerebrál parézis (CP)
 • megkésett mozgásfejlődés
 • izomtónus eloszlási zavar
 • torticollis (ferdenyak tartás), ferde törzstartás
 • spasztikus (feszes), hipotón (laza) izomzat
 • ADHD
 • fokozott nyálzás, szopási, rágási, nyelési probléma
 • megkésett beszédfejlődés
 • különböző szindrómák
 • stroke, trauma utáni állapotok

A kezelés fájdalommentes, előkészíti és kiegészíti az aktív tornát.

Alkalmazása: a terápiát évenként 3-5 alkalommal ismétlődő, 5-10 napos intenzív blokk kezelés formájában ajánljuk. Javasolt az állapotfenntartás céljából a terápiát heti rendszerességgel, aktív tornával kombinálva folytatni. Így érhető el az optimális fejlődés.

Bobath módszer

Karel Bobath neurológus és felesége, Bertha Bobath gyógytornász közös életműve a Bobath módszer, amelyet cerebral paretikus gyermekek kezelésére fejlesztettek ki.

Cél:

 • az izomtónus megfelelő szabályozása
 • a normális testtartási és ezekből kiinduló mozgási folyamatok fejlesztése
 • valamint a megfelelő reflexmechanizmusok kialakítása

 

Ennek alapján a kezelés elvben a következő: A kiindulás a nem megfelelő reflexek gátlása. Erre épül az izomtónus normalizálása és így már kialakíthatóvá válnak a normális testtartási és mozgásformák.

A mozgásfejlődés során bizonyos reflexek segítik a csecsemő alkalmazkodását a külvilág ingereire. Ezek egy idő után leépülnek, azaz gátlás alá kerülnek, helyet adva az akaratlagos mozgásoknak. A nem szükséges reflexek gátlását a Bobath módszer az úgynevezett reflexgátló kiinduló helyzetek felvételével segíti. Ilyen például a háton fekvésben való teljes hajlítottság, sarokülés vagy térdállás. Ezekben a testhelyzetekben tulajdonképpen megakadályozzuk a kóros reflexek „beugrását” és megszerezzük a megfelelő izomtónus egyensúlyt.

Minden reflexgátló helyzetből számtalan mozdulat indulhat, és a cél az egyik mozdulatból a másiba való gördülékeny átmenet, a lazaság megőrzése a mozdulat indításától a befejezésig.

A reflexgátló kiindulási helyzetekből azonnal mozgatjuk a gyermeket, facilitáljuk a megfelelő mozgásformákat. A Bobath módszerben azt nevezzük facilitálásnak, amikor különböző fogások, technikák segítségével a mi indításunkra automatikus, de aktív válasz érkezik a gyermektől. Ez a válasz pedig minden esetben az ép mozgásforma. Például a fej megfelelő irányításával kiválthatjuk a gyermeknél a hasról oldalra fordulást. A mozdulatot mi váltjuk ki, a válasz viszont a gyermek aktív, önálló, helyesen kivitelezett fordulása. Ugyanígy segíthetjük akár a fejemelést, a felülést, a támaszkodást, az egyensúlyozást stb.

A gyerekek számára is érdekes, játékos eszközök is segítenek ebben, például a nagy gumilabda, a billenő deszka és a henger.

A kezelés során a terapeuta akciói és a gyermek reakciói folyamatosan váltakoznak, tehát az egyik mozdulatból a másikba gördülünk. Mi irányítunk, segítünk különböző technikákkal (pl. a facilitálással), de a gyermek maga mozog, ezáltal halad az önállóság felé.

Ahogy a gyermek állapota javul, egyre kevesebb segítséget kell nyújtani neki. Lassanként megtanulja a reflexeinek gátlását és az adott határokon belül az önálló, normális mozgást.

A kinesio-tape-et a ’70-es évek derekán a japán származású Kenzo Kase orvos kiropraktőr fejlesztette ki az addig merev ragasztószalagokkal, kötésekkel rögzített izmok, ízületek, végtagok gyógykezelésének forradalmi alternatívájaként. A rigid kötések ugyanis jelentősen akadályozzák a sérült testrész mozgását, lassítva mind a gyógyulás, mind a rehabilitáció idejét, az egyéb kényelmetlenségekről nem is beszélve. Az emberi bőrhöz hasonló erősségű, hosszirányban rugalmas, mozgékony pamutszalagok azonban anélkül rögzítik a sérült izmokat, ízületeket, hogy jelentősen korlátoznák azok szabad mozgását, így lényegesen felgyorsulhat az ízületi és izomproblémák gyógyulási ideje. Dr. Kenzo Kase 1979-ben szabadalmaztatta a kinesio-taping eljárást.

Az ABR Program alapja a szülő képzése, hiszen Te vagy aki elsősorban gondozza, ápolja és fejleszti a gyermeked. Te magad válhatsz a más módon el nem érhető folyamatos fejlődés forrásává. Az ABR szakemberei kialakították a tudásuk és szakértelmük szülők részére történő átadásának módját. Az ABR tréning során megtanulhatod a következőket:

 • A törzs belső szilárdságának növelése (megdöbbentő új információkkal)
 • A helyes légzésminta és a törzskontroll kapcsolata
 • Az anyagcsere javítása (szükségszerű és elengedhetetlen feltétele a fejlődésnek)
 • A mély relaxáció elősegítése – a testi regeneráció és a fejlődés előfeltétele, energiaháztartás
 • Az ABR mezo-anatómiai technikáinak alkalmazásával új és stabil idegi-mozgásbeli kapcsolatok kialakítása

További fejlődés várható az alábbi területeken:

 • Figyelem és éberség növekedése
 • Motorikus képességek fejlődése
 • Új képességek kialakulása
 • Önbizalom és önállóság

A hippoterápia görög szó, jelentése lóval végzett gyógyítás. Az 1970-es évektől fejlődött a modern gyógypedagógia ágává.

A lovasterápia a ló, a lovaglás és a lóval való foglalkozás kedvező hatásait használja fel gyógyításra. Ezek a neuromotoros, szenzomotoros és pszichomotoros hatások, melyek egyidejűleg képesek hatni az idegrendszerre, a fizikumra, az érzékszervekre és a pszichére is.

Egyik fő ága a neurofiziológiai gyógytornakezelés melynél a mozgási, tartási és egyensúlyi zavarok javíthatók és fejleszthetők, a ló mozgásának segítségével.

A másik lovasterápia a pedagógiai, pszichológiai célzatú lovasfoglalkozás, a gyógypedagógiai lovaglás.

A lovagláson túl a lovak gondozásával, ápolásával fejleszthetők a szociális érzékek. Sajátos nevelési igényű gyermekeknél és felnőtteknél a tanulási, kommunikációs, viselkedési és pszichés zavarok hatásosan kezelhetők.

A delfinterápia a lovas vagy kutyásterápiákhoz hasonlóan igen hatékony eszköz a beteg, sérült, fogyatékos, lassan fejlődő vagy autista gyerekek valamint a pszichiátriai zavarokkal küdők számára és a balesetek utáni rehabilitációban.

A vízben való szabad mozgás lehetősége kombinálódik a kedves állatok motiváló erejével és hatására oldódnak a gátlások, a görcsösség, javul a koncentráció, az odafigyelés, az összhang megteremtése. Az állat érintése, az állattal való közvetlen érintkezés, az együtt úszás és játszás nemcsak elementáris élmény, de igen hatékony gyógyító eszköz is.  Jó hatással van a beszéd beindulására, a tanulási képességekre, az önállósodás, a magabiztosság megtapasztalására, az érzelmekre, a hangulatra. A delfinek direkt módon is gyógyítanak, érzékelik a beteg, sérült testrészt és azt rezgésekkel stimulálják.

A módszert Vaclav Vojta egy cseh származású ortopéd-neurológus, a Müncheni Gyermekklinikán szerzett tapasztalatai alapján dolgozta ki, melyet reflexlokomóción alapuló gyógy technikának is nevezhetünk. (reflex = a test nem tudatos válaszreakciója, lokomóció = helyváltoztatás)

A módszer kialakulása úgy történt, hogy szakemberek rájöttek, hogy ha különböző pozíciókba helyezik a gyermekeket és különböző zónákat ingerelnek mozgást válthatnak ki. Olyan mozgásokat, amelyek mindenkiben genetikailag öröklötten benne vannak, tehát léteznek az agyban, magasabb szinteken. Ezeket a mozgásokat ki lehet váltani bárkinél, egy egynapos csecsemőnél, de egy nyolcvanéves felnőttnél is. Ez a módszer közvetlenül lép közbe a mozgást és tartást irányító agyi folyamatokba.

A therasuit módszer egy rendkívül hatékony terápia az idegrendszeri sérültek kezelésében.

A módszer egy speciális ruhán alapszik, melyet Richard és Izabella Koscielny gyógytornászok fejlesztették ki és 2002-ben szabadalmaztatták Amerikában. Sokáig ez a módszer csak külföldön volt elérhető a magyarok számára, de ma már itthon is fellelhető ez a terápia.

A Suit egy dinamikus segédeszköz, mely korrigált testhelyzetet hoz létre és összehangolja a test szenzoros és vesztibuláris funkcióit. Fő célja a propriocepció javítása, a patológiás reflexek csökkentése, az izmok összehangolt működésének helyreállítása és az izmok erősítése.

A ruha sapkából, mellényből, nadrágból, térdvédőkből és cipőkből áll, melyeket rugalmas kötelek kötnek össze.

A therasuit módszer egy intenzív, speciális, egyénre szabott programon alapszik, melynek célja a páciens funkcionális állapotának javítása. Az intenzitással a gyors fejlődésen túl az idegrendszer adaptációja a cél.

A terápia 2-3 hetes blokkokból épül fel, melyek között pihenő időszakok vannak. Az intenzív blokkok során napi 2-4 órát foglalkoznak a pácienssel. Ez a pár óra terápia három részre osztható. Először az izmok bemelegítése, masszázs, kimozgatás, nyújtás történik. Ezt követően függesztőrács technikát alkalmaznak az izmok erősítésére. A harmadik részben therasuitban végzik a mozgásfejlesztést, mely során számos módszert alkalmaznak, mint pl.: PNF, Bobath, stb.

A terápia 2,5 éves kortól ajánlott.

A hallástréning minden esetben a probléma megbeszélésével, többféle teszt elvégzésével, állapotfelméréssel kezdődik. Ez szolgál a munkánk alapjául, mely mindig egyénre szabott, ezért a hallástréningek hossza, lefolyása között különbözőség van.

A Tomatis tréninget egy speciális berendezéssel az „elektromos füllel” végezzük, mely egyszerre több irányból és több formában stimulálja a központi idegrendszert egy speciális fejhallgatón, illetve a testre (általában gerincre) tett „vibrátoron” keresztül. A hanghullámokat a készülék egyénre szabottan alakítja át: bizonyos magas, vagy alacsony hangokat kiszűri, míg az éppen kívánatos hangokat felerősítve küldi tovább a tréning résztvevőjéhez. A hangok származhatnak emberi beszédből, énekkari énekből vagy zenekari muzsikából.

Munkánk elején a hallástréningen résztvevő általában passzív, majd a második részben ő is aktívan bekapcsolódik: hangosan felolvas, hallott szöveget ismétel, énekel.

Gyerekek esetében tapasztalataink szerint nagyon hatékony, ha a szülő is részt vesz a „zenehallgatásban” (a tréning elején az anya, majd a végén az apa). A sokszor fáradt, hajszolt szülők kipihenhetik magukat, relaxálhatnak, feltöltődhetnek, néhány órát kapnak, ami csak az övék. Így könnyebben, türelmesebben bírják a hétköznapi hajszát, kiegyensúlyozottabbak gyerekeikkel. A szülők külön szobában foglalhatnak helyet, míg a gyerekek egy másik helyiségben egymással vagy szakemberrel játszanak.

A résztvevők a zene hallgatása közben mozoghatnak, hintázhatnak, tekerhetik a szobabiciklit, kártyázhatnak, vagy társasjátékot játszhatnak, illetve olyan tevékenységeket végezhetnek, amelyek megmozgatják a kreativitást: rajz, festés, puzzle kirakása, kézimunka, de lehet közben aludni is. Továbbá a probléma jellegétől függően kiegészítheti a tréninget egyénre szabott mozgásfejlesztés is.

Tréningünkkel összességében a fület, a központi idegrendszert, az agyat eddzük, azaz tanítjuk. A célirányosan végzett „edzés”, stimuláció hatására az agyban a gyengébb képességek megerősödnek. Így a későbbiekben majd bármikor használható készség alakul ki, mely egyúttal egy harmonikusabb személyiséget is eredményez.

A Feldenkrais® iskola és módszertan Európa egyik legpatinásabb mozgásfejlesztő és mozgást korrigáló rendszere. Megalapozása Dr. Moshe Feldenkrais (1904-1984) fizikus, mérnök, harcművész, tanár nevéhez fűződik, akiről kevesen tudják például, hogy többek között az első feketeöves dzsúdó mester volt Európában.

 „Aki lazán és megerőltetés nélkül él a hétköznapokban, jobban le tudja gyűrni a stresszt, hatékonyabban képes fokozni sport- és művészi teljesítményét, képes megelőzni bizonyos betegségeket, enyhíteni a fájdalmat. A Feldenkrais módszer® az egyik leghatásosabb a mozgásszervi megbetegedések, az izommerevség, a krónikus fej- és ízületi fájdalmak esetében, balesetek és operáció után.”

Az INPP mozgás- és készségfejlesztő módszert mintegy 40 éve a Dr. Peter Blythe pszichológus vezetése alatt álló Institute for Neuro-Physiological Psychology (Neuro-Fiziológiai Pszichológia Intézet) dolgozta ki az angliai Chesterben.

 • Az intézet jelenlegi igazgatója és számos könyv szerzője, Sally Goddard Blythe szerint: „A reflexek az idegrendszeri fejlődés mérföldkövei”.
 • Az INPP célja a tanulási, viselkedési és mozgáskoordinációs problémák széles skálájának hátterében lévő fizikai tényezők azonosítása, egy kifejezetten erre a célra kidolgozott vizsgálati rendszer által.
 • További célja e problémák megsegítése, egy speciálisan kifejlesztett, kronológiai sorrendben haladó, ”Reflex-korrekciós mozgásprogram” során.
 • A program gyermekek és felnőttek kezelésére is alkalmas. Alkalmazható egyéni formában (napi, otthoni 5-10 perces gyakorlással), vagy csoportos (óvodai/iskolai) formában, pedagógusok vezetése alatt.

A reflexreakciók mindig megmutatják az idegrendszer aktuális fejlődési szintjét.

Ezért reflexteszteket, standard és specifikus idegrendszeri működési vizsgálatokat alkalmazunk és különböző készségek felmérését is elvégezzük.

Az INPP módszer bár hasonló elveken alapul, mint sok, Magyarországon elterjedt mozgásterápia, mégis merőben más. Az egyik legnagyobb különbség az igen részletes, minden működésre kiterjedő, mintegy 3 órás felmérő vizsgálat, amely a szülők jelenlétében zajlik.

A vizsgálat során a fő kérdés ez: rendelkezik-e az illető a megfelelő „fizikai eszköztárral”, amely szükséges ahhoz, hogy képes legyen korához és természetes intelligenciájához mérten teljesíteni.

Feltöltés alatt

Feltöltés alatt

Feltöltés alatt

Feltöltés alatt

Feltöltés alatt

A BEMER mágneses mező:

 • A speciálisan kifejlesztett és világszerte szabadalmaztatott BEMER jelalak, melynek feltalálója prof. Wolf A. KAFKA fizikus, az eddig alkalmazott mágnesterápiák jelalakjaival (szinusz, fűrész, trapéz, négyszög, stb.) szemben 2000-szer több szinuszos fekvenciát tartalmaz. A gyakorlatban a sejtek szintjén ez azt jelenti, hogy 2000-szer több sejtre hat.
 • A terápia különleges hatékonyságát a természetes Föld mágnesesség nagyságához közeli térerőnek is köszönheti, amelyhez testünk hozzá van szokva. Összehasonlításul a földmágnesesség Budapesten kb. 47-48 µTeszla, mely az időszámítás óta kb. a felére csökkent. A BEMER alapkészülék matracán a mágneses indukció – terápiától és programtól függően – 3,5 és 35 µTeszla közötti, az intenzív és a párna applikátornál pedig a mágneses indukció – terápiától és programtól függően – 10 és 100 µTeszla közötti.
 • A mágneses térerő pulzáló – ez biztosítja, hogy nem csak a véráramban mozgó sejtek számára elérhető.

Mikrokeringés javítása:

A mikrokeringés az emberi vérkeringés funkcionálisan legfontosabb része, amely a véredények legkisebb, rendkívül szerteágazó hálózatában megy végbe. Létfontosságú szállítási feladatokat lát el: gondoskodik a szöveteknek és a szerveknek oxigénnel és tápanyagokkal való ellátásáról, az anyagcsere-végtermékek elszállításáról és az immunrendszer aktivizálásáról. Egy korlátozott vagy zavart mikrokeringés következtében a sejtek gyorsabban öregszenek el, ami a rossz közérzet (hangulati zavar) és betegség oka lehet.

Az emberi test érhálózatának területe nagyobb mint egy focipálya. Az érhálózat együttes hossza 120.000 km, azaz 3-szor éri körbe a Földet.

Az emberi szív nappal kb. 15.000 liter vért pumpál keresztül a testünkön. A BEMER-technológia gondoskodik a vér összetevőinek jobb elsoztásáról.

2 perces BEMER terápiát követően a mikrokeringés 24%-al javul!

Az emberi testben másodpercenként 21 trilliárd anyagcsere-reakció játszódik le. A BEMER-technológia ezeknek a létfontosságú folyamatoknak a lezajlását segíti elő.

A BEMER-technológia segítséget nyújt sok betegség megelőzésében, enyhítésében, illetve gyógyításában.

A BEMER terápia hatására:

 • aktivizálódik az immunvédekezés első fázisa, valamint az anyagcsere,
 • serkentődik a sejtmegújulás,
 • megnő az oxigénellátottság,
 • javulnak a véráramlás tulajdonságai (csökken a vérrögösödés hajlama).

A BEMER terápia tudományosan igazolt hatásmechanizmusa:

 • Javítja, intenzívebbé teszi a vérkeringést egészen a hajszálerek szintjén is (mikrocirkuláció javulása).
 • Aktivizálódik az anyagcsere.
 • Javul a sejtek regenerációja.
 • Emelkedik a sejtek energia szintje, mert fokozódik az ATP és más, a sejtek számára energiát jelentő foszfát-dús vegyületek képződése
 • A szövetekben megnő az oxigén ellátottság, a vérben kimutathatóan nő a parciális oxigén szintje.
 • Javulnak a véráramlás tulajdonságai, csökken a vérrögösödés (trombus képződés) hajlama.
 • Javul a vörösvértestek anyagcseréje.
 • Az immunrendszer erősödik – speciális javító fehérjék szintézise fokozódik.
 • Oldja a stressz okozta vegetatív feszültséget. A stressz okozta elváltozásokat képes visszafordítani.
 • Ellazítja az izmokat.
 • Csillapítja a fájdalmat.

Izomzat-biofeedback (elektromiogram, EMG)

Az EMG az izmok feszülését méri.

A stressz gyakran önkéntelen, görcsös izomösszehúzósást okoz, melynek megszüntetése, az izom-biofeedbackel megsegített relaxáció, elsődleges feladat. A túl feszes izomzat nagyon sok betegség okozója lehet, pl.  különböző izomfájdalmak,   gyakran a nyak, a hát tájékán, fejfájások.

Sok megbetegedés az izmok gyengülését, bénulását okozza, pl. agyvérzés okozta bénulások,  szülés után bekövetkező vagy a korral gyakoribbá váló vizelettartási problémák (inkontinencia). Az izomzat összehúzódása ill. relaxációja műszer segítségével ellenőrizhető, így a kívánt állapot megtanulható. Jó hatású a hiperaktív gyerekek megnyugtatásában is.

Hőmérséklet-biofeedback

A módszer a bőr hőmérsékletét méri. Amikor szorongunk, a vér a bőrből az izmokba és a belső szervekbe áramlik. Az áramlás megfordításával a szorongás is egyre csökken, a szervezet ellazul, ezáltal remek kiegészítője lehet a relaxáció gyakorlásának. A fejfájás is enyhítésében is jó szolgálatot tehet.

Bőrellenállás mérése (GSR)

Az idegrendszer a bőrrel szoros kapcsolatban áll. Már a legkisebb feszültségre is izzadni kezd a tenyerünk, anélkül, hogy észrevennénk. Folyamatos szorongás esetén az izzadás egyre jobban fokozódik: ez jele lehet a stressznek is. A kórosan nagymértékű izzadás kellemetlen lehet a egyénnek és a környezetnek egyaránt. Az izzadás csökkentése az ellazulással szoros kapcsolatban van, így az izzadás tudatos csökkentésével a szorongás párhuzamosan csökken, így megtanuljuk a stresszt legyőzni.

Szívműködés-biofeedback

Az előzőekhez hasonlatosan a szívdobogás a félelemmel, a szorongással egyre nő. A szívdobogás (pulzus) tudatos lelassításának és szabályossá tételének egyik célja a relaxáció elősegítése, csökkenti a keringési megbetegedések veszélyét. A vérnyomás csökkentésében is szerepet játszik. Amennyiben bármely keringési betegsége van, először feltétlenül forduljon orvoshoz!

EEG-biofeedback, azaz neurofeedback

A neurofeedback az agyhullámokat figyeli: saját magunk ezáltal képesek vagyunk csupán az „akaratunk erejével”  befolyásolni agyműködésünket.

Fő céljai: relaxáció, teljesítmény-fokozás, koncentráció növelésére, valamint gyakori felhasználási területe a viselkedészavar korrigálása, hiperaktivitás csökkentése. A hiperaktív gyerekek különösen jól reagálnak erre a típusú technikára.

Ezt a módszert csak szakember végezheti.

Bővebb leírást a módszerről a következő oldalon talál. A felhasználásról és a tanfolyamról további információkat itt olvashat: www.tanfolyam.neurofeedback.hu.

Feltöltés alatt

Feltöltés alatt

A craniosacralis terápia egy olyan, nemzetközileg elfogadott módszer, mely egyensúlyt teremtő félúton van a hagyományos orvoslás és a természetgyógyászat között.

Célja, hogy visszaadja a szervezetnek az erőt, csökkentse a stresszt, segítse az immunrendszert a megfelelő működésben, s ellenállóvá tegye a szervezetet a külső és belső támadások ellen.

A craniosacralis terápia nem más, mint segítség a testünk számára, legyen szó megelőzésről, vagy már meglévő problémák megoldásáról.

A craniosacralis terapeuta manuális mikromanipuláció segítségével harmonizálja a test craniosacralis rendszerének működését, így hozva működésbe az emberi szervezet öngyógyító folyamatait.

Feltöltés alatt